Tehnici Web

Laboratorul 8

(Deadline: -)

Daca nu sunteti logati exercitiile nu se mai afiseaza.

Obiecte de tip custom

Crearea obiectelor custom cu ajutorul obiectului generic

Aceasta metoda consta in apelarea constructorului pentru obiectul generic new Object(), iar apoi adaugarea proprietatilor si metodelor de care avem nevoie. Metodele primesc ca valoare o referinta la o functie. Observati in exemplul de mai jos faptul ca functia e definita pe loc si e o functie anonima (nu apare numele sau intre cuvantul rezervat function si parantezele pentru argumente).

Exemplu

animal=new Object();
animal.id=1
animal.tip="pisica";
animal.nume="Mitzi";
animal.citat="miau";
animal.spuneceva=function(){
alert(this.citat);
}

animal.spuneceva();
alert(animal.nume)

Crearea obiectelor prin vectori asociativi

Acest caz e similar cu cel de mai sus. Trebuie din nou apelat constructorul generic, insa proprietatile si metodele in loc sa fie referite cu nume_obiect.nume_proprietate, sunt referite cu paranteze drepte, adica nume_obiect["nume_proprietate"].Observati ghilimelele din a doua scriere; acestea sunt necesare deoarece altfel ar cauta ca sa puna acolo valoarea variabilei denumite nume_proprietate.

casa=new Object();//ca sa putem referi obiectul casa
casa["nretaje"]=3;
casa["culoare"]='rgb(40,40,40)';
casa["locuitori"]=['Ionel','Mitzi','Rontzi'];
casa.demoleazaEtaj=function (){// buahahaha! :D
this["nretaje"]--;//mergea la fel de bine si this.nretaje
}
casa["afiseazaDetalii"]=function(){
alert(this.locuitori+" locuiau intr-o casa cu "+this.nretaje+" etaje");
}

casa.demoleazaEtaj();
casa.afiseazaDetalii();

Crearea obiectelor custom prin object literal

In acest tip de construire a obiectelor, proprietatile si metodele, impreuna cu valorile lor sunt enumerate intre acolade, separate intre ele prin virgule.

Exemplu

soarece={
nume:'Rontzi',
culoare:'#444444',
rontzaie:function(ceva){
alert(this.nume+' rontzaie '+ceva)
}
}


soarece.rontzaie('un biscuit');

Crearea obiectelor pornind de la scrierea in JSON

Crearea obiectelor custom prin functie constructor

Practic se defineste o functie care va fi pe urma apelata cu new nume_constructor(parametri) pentru fiecare obiect de acest tip care se doreste a fi creat. Proprietatile si metodele obiectului ce pot fi apelate pe urma pentru diversele instante primesc valorile initiale in cadrul constructurului(asa cum ati vazut si in alte limbaje orientate pe obiect) si se scriu sub forma this.nume_proprietate, this.nume_metoda. Proprietatile si metodele pot sa fie definite si cu nume_constructor.prototype, in afara functiei constructor. In acest caz daca in instantierea acestora nu apare si vreo referinta de tip this, ele vor avea comportament static.

Ce avantaj observati aici fata de celelalte scrieri?

Exemplu

<html>
<body>

<script type="text/javascript">


function complex(a,b){
//-----------secventa 1
var afis_i="i";// proprietate privata
this.a=a;//proprietate publica
if(!b)//ca sa pemita apelarea cu un singur parametru
this.b=0;
else
this.b=b;
//functie declarata in constructor

//-----------secventa 2
this.inmultire=function(nr){//e metoda publica?
var a1=this.a;
var b1=this.b;
this.a=a1*nr.a-b1*nr.b;
this.b=a1*nr.b+b1*nr.a;
}

//-----------secventa 3
this.get_afis= function (){
return afis_i;
}

//-----------secventa 4
function verif_afis(af){//metoda privata
if(af=='i' || af=='j') return true;
return false;
}

//-----------secventa 5
this.set_afis= function (){
if (verif_afis(arguments[0]))
afis_i=arguments[0];
else document.write("<p style='color:red'>Nu se poate seta decat la i sau j</p>");
}

//-----------secventa 6
if ( typeof complex.nr == 'undefined' ) {//variabila statica
complex.nr = 1;
}
else complex.nr++;

}//!!!sfarsit de constructor----------//-----------secventa 7
//functie declarata in afara constructorului
complex.prototype.afisare=function (){
document.write(this.a+"+"+this.b+"*"+this.get_afis());
complex.prototype.nr_afis++;//e variabila statica?
}

//ce face randul de mai jos?
complex.prototype.nr_afis=0;//variabila statica publica

complex.prototype.afisare_numar_cr= function (){//metoda statica, de ce?
document.write(complex.nr);
}


//-----------secventa 8
var nr1=new complex(3);//apel cu un singur parametru; al doilea este nedefinit
var nr2=new complex(2,3);
var nr3=new complex(3,4);

//-----------secventa 9
document.write("-----------secventa 9---------<br/>");
document.write("nr1=");
nr1.afisare();
document.write("<br/>");
document.write("nr2=");
nr2.afisare();
document.write("<br/>");
nr1.inmultire(nr2);
document.write("nr1=");
nr1.afisare();
document.write("<br/>");

//-----------secventa 10
document.write("-----------secventa 10---------<br/>");
document.write("Numar elemente create: ")
complex.prototype.afisare_numar_cr();
document.write("<br/>");
document.write("Numar elemente create: ")
nr1.afisare_numar_cr();

//-----------secventa 11
document.write("-----------secventa 11---------<br/>");
//va merge?
//document.write(nr1.nr);
//document.write(nr1.afis_i)

//-----------secventa 12
document.write("-----------secventa 12---------<br/>");
document.write("<br/>");
nr1.set_afis("j");
document.write("nr1=");
nr1.afisare();
document.write("<br/>");

nr1.set_afis("a");

document.write("nr1=");
nr1.afisare();
document.write("<br/>");

document.write("Numar elemente afisate:");
document.write(nr1.nr_afis);
document.write("<br/>");
document.write("Numar elemente afisate:");
document.write(complex.prototype.nr_afis);
document.write("<br/>");//-----------secventa 13
//un obiect care nu are efectiv legatura cu complex
function ceva_3d(a,b,c){
this.a=a
this.b=b
this.c=c;
}


//-----------secventa 14
document.write("-----------secventa 14---------<br/>");
complex.prototype.scadere=function(nr){//metoda publica
var a1=this.a;
var b1=this.b;
arez=a1-nr.a;
brez=b1-nr.b;
return (new complex(arez,brez))
}document.write("Diferenta nr1-nr2=");
(nr1.scadere(nr2)).afisare()
document.write("<br/>");

nr4=new ceva_3d(1,1,1);
document.write("Diferenta nr1-nr4=...");
(nr1.scadere(nr4)).afisare()
document.write("<br/>");
document.write("Diferenta nr4-nr1=...");
//(nr4.scadere(nr1)).afisare()
nr5=complex.prototype.scadere.call(nr4,nr1)
document.write("<br/>");
document.write("nr5=");
nr5.afisare();//nr5=complex.prototype.inmultire.call(nr4,nr1)
//ce se intampla la inmultire? ce fel de metoda este?
//va merge?
//complex.prototype.afisare.call(nr4);
//care e problema la afisare? e un cod corect? cum putem rezolva?
</script>

</body>
</html>

Atentie, nu exista supraincarcarea functiilor (unde va cer mai multi constructori in exercitiile urmatoare, ma refer de fapt la posibilitatea apelarii lor cu diverse numere de parametri, insa asta nu inseamna sa scrieti o functie pentru fiecare)


Crearea obiectelor custom prin clasa

Folosim cuvantul cheie class.

Urmariti exemplul

Documentatie:

Exercitii